ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ

 ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪਰ ਕਾਰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੋਈ ਫੌਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਫੌਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲਯੂਨੀ,ਸਾਬ,ਰਾਵੀ,ਲੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਰਥਾਤ ਧੁਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 's' ਦੱਬਣ ਤੇ 'ਸ' ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੂਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਉਸਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਤੇ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ GUCA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ, ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਨਵਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਕਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਟਰ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
             
       ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ .zip ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
2) ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ Extract All ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ .zip ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WinRAR ,7-zip ਆਦਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3) ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਕੇ 'G' ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ 'Unicode2Anmol.exe' ਖੋਲੋ। GUCA ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ।
4)  'Unicode2Anmol.exe' ਖੋਲ ਕੇ Tools>Options ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ General ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
5) 'Original Text Font' ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਨਮੋਲਯੂਨੀ,ਸਾਬ,ਰਾਵੀ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। 


6) 'Converted Text Font' ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਚੁਣੋ।7) ਫਿਰ Tools>Options ਤੇ ਜਾਕੇ Mappings ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। Unicode Anmol ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਟਿੱਕ ਮਾਰਕ) ਕਰਕੇ OK ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।8) ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ Convert ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਨੋਟ: 1) ਦੋਵੇਂ ਫੌਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
        2)ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਸ,ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਕਨਵਰਟਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Download : Unicode to Anmollipi Converter
               
                   

No comments:

Post a Comment